Централізована лабораторія (Перелік послуг)

№ з/п Найменування послуги Вартість, грн.
1 Забір венозної (капілярної) крові на дослідження 20,00
Загальні дослідження кровісечі та калу
1 Клінічний (загальний)  аналіз крові 35,00*
2 Загальний аналіз сечі 25,00
3 Визначення схованої крові в калі 10,00
4 Мокротиння на мікобактерії туберкульозу   (МБТ) 35,00
5 Резус фактор/Група крові 20.00*
Біохімічні дослідження
1 Глюкоза в крові 10,00*
2 Холестерин загальний 10,00*
3 Печінкові проби:
3.1 Визначення білірубіну і його фракції у сироватці крові 16,00*
3.2 Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові ( АЛТ) 16,00*
3.3 Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (АСТ) 16,00*
3.4 Тимолова проба 16,00*
4 Визначення креатиніну у сироватці крові 16,00*
5 Визначення сечовини у сироватці крові або визначення азоту сечовини у сироватці крові 20,00*
6 Визначення загального білка сироватки крові 20,00*
7 Визначення сечової кислоти у сироватці крові 16,00*
8 Визначення ліпідів у сироватці крові (тригліцериди,холестерин,ЛПВЩ,ЛПНЩ,ЛПДНЩ,ІА) 125,00*
8.1 – тригліцериди 20,00*
8.2 – холестерин 10,00*
8.3 – ліпопротеїди високої щільності(ЛПВЩ) 25,00*
8.4 – ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 40,00*
8.5 – ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) 15,00*
8.6 – індекс атерогенності (ІА) 15,00*
9 Визначення активності Альфи-амілази у сироватці крові 16,00*
10 Визначення активності лужної фосфатази 10,00*
11 Сероглікоїди 16,00*
12 Визначення кількості загального кальцію 10,00*
13 Проба Реберга 60,00*
14 Коагулограма (МНВ,ПТЧ, ТЧ,АЧТЧ, фібриноген): 92,00*
14.1 – МНВ 12,00*
14.2 – протромбіновий час (ПТЧ) 20,00*
14.3 – тромбіновий час (ТЧ) 20,00*
14.4 – активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 20,00*
14.5 – фібриноген 20,00*
15 Ревмопроби:
15.1 Визначення С-реактивного білка (тест) 30,00*
15.2 Визначення ревматоїдного фактору в крові (тест) 30,00*
15.3 Визначення антістрептолізину-О (АСЛ-О-тест) 30,00*
16 Інфекції
16.1 Виявлення гепатиту В 35,00*
16.2  Виявлення гепатиту С 34,00*
16.3 Виявлення сифілісу (РМП) 25,00*
16.4 Виявлення сифілісу специфічним методом (РПГА) 85,00*
16.5 Мультитест ( гепатит В, С, сифілис, ВІЛ) 80,00*
17 Виділення зі статевих органів:
—          гінекологічний мазок 30,00
—          секрет  передміхурової залози 30,00
Дослідження імуноферментним способом
1 Визначення концентрації вільної фракції трийодтироніну в сироватці крові Т3 вільний 80,00*
2 Визначення концентрації вільної фракції тироксину в сироватці крові Т4вільний 80,00*
3 Визначення концентрації антитіл до тіреопероксидази у сироватці крові Анти-ТПО 90,00*
4 Визначення концентрації антитіл до тіреоглобуліну в сироватці крові Анти-ТГ 90,00*
5 Визначення концентрації Тіреотропного гормону в сироватці/плазмі крові= ТТГ 70,00*
6 Визначення концентрації загального простат-специфичного антигену в сироватці крові ПСА загальний 90,00*
7 Кількісне виявлення концентрації загального IgE в сироватці крові 90,00*
8 Визначення концентрації маркеру пухлин Са-125 в сироватці крові 90,00*
9 Вільна фракція Простат-специфічного антигену  ( ПСА вільний) 100,00*
10 Хеликобактерна інфекція, антитіла сумарні до антигену CogA 110,00*
11 Визначення концентрації  С-реактивного білку в сироватці крові СРБ-ІФА-БЕСТ 100,00*
12 Визначення концентрації С-пептид-ІФА-БЕСТ 120,00*

*ціни на лабораторні дослідження  вказані без забору венозної (капілярної) крові. Вартість забору крові встановлена п.1 і складає 20 грн.

Завантажити (Перелік платних послуг, які надаються Централізованою лабораторією)


З повагою Адміністрація КУ «ЦПМСД №1»

Централізована лабораторія (Перелік послуг) обновлено: Март 4, 2019 автором: wp_admin